Naukowczyni z SGGW laureatką prestiżowego konkursu Sonatina