Naukowiec SGGW współautorem artykułu opublikowanego w „Journal of Hazardous Materials”