Nowa Koordynatorka ds. równego traktowania w Szkole Doktorskiej

mgr inż. Aleksandra Giedrowicz