Nowa struktura uczelni

Jednostki ogólnouczelniane i międzyinstytutowe

Administracja centralna

Jednostki podległe rektorowi
Jednostki podległe kanclerzowi
Ogólnouczelniane jednostki usługowe i gospodarcze
Jednostki podległe zastępcy kanclerza – dyrektorowi ekonomicznemu
Jednostki podległe zastępcy kanclerza – dyrektorowi ds. zarządzania infrastrukturą
Jednostki podległe zastępcy kanclerza – kwestorowi
Związki zawodowe i inne organizacje
Organizacje studenckie

Struktura organizacyjna

Wyszukiwarka jednostek