Nowe rozwiązanie technologiczne w produkcji piwa typu kwaśnego