Nowy koordynator ds. równego traktowania

Informujemy, że na podstawie głosowania Rady Programowej Szkoły Doktorskiej z 20 czerwca 2024 r. Dyrektor SD na stanowisko koordynatora ds. równego traktowania w Szkole Doktorskiej powołała Panią mgr inż. Aleksandrę Giedrowicz (e-mail: aleksandra_giedrowicz1@sggw.edu.pl, tel. 22 59 310 68).

 

Więcej informacji o polityce równego traktowania w SGGW, przeciwdziałaniu mobingowi i dyskryminacji jest dostępnych na stronie internetowej.