O przyszłości młodych w nauce na otwartym posiedzeniu RMN