Oferta stypendialna Austriackiego Centrum Wymiany Akademickiej

 • Stypendium im. Ernsta Macha

  Dla kogo: młodzi badacze i badaczki (do 35 roku życia)
  Obszary: nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne, sztuka
  Czas trwania: 1-9 miesięcy
  Ostateczny termin składania wniosków: 01.02.2022

 • Stypendium im. Franza Werfela

  Dla kogo: młodzi wykładowcy i wykładowczynie języka niemieckiego i literatury austriackiej
  Obszary: językoznawstwo i literaturoznawstwo
  Czas trwania: 4-9 miesięcy

 • Stypendium im. Richarda Plaschki

  Dla kogo: doktoranci i doktorantki, osoby z tytułem doktora, badacze i badaczki
  Obszary: nauki historyczne
  Czas trwania: 4-18 miesięcy
  Termin składania wniosków: 01.03.2022 – 15.09.2022 

 • CEEPUS

  Wymiana akademicka dla studentów i studentek oraz badaczy i badaczek z Europy Środkowej
  Czas trwania: 1-10 miesięcy
  Ostateczny składania wniosków:
  na semestr zimowy 2022/2023 – 15.06.2022, na semestr letni 2023 – 31.10.2022