Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w ramach Projektu „Actions towards internationalization of the Doctoral School of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW”

Dyrektor Szkoły Doktorskiej SGGW dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w ramach zadania 2. Mobility Fund for PhDs w Projekcie „Actions towards internationalization of the Doctoral School of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW” (DocSGGW – Doctoral School Goes Gladly Worldwide) w ramach programu STER – Internationalization of Doctoral Schools

 

Okres naboru wniosków 20 czerwca – 19 lipca 2024 r. (do godz. 14:00)

Miejsce składania wniosków: Szkoła Doktorska SGGW, ul. Nowoursynowska 166, budynek 2, pokój 2

 

Wnioski należy składać w formie papierowej zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów dla najlepszych doktorantów w ramach zadania 2. Fundusz Mobilności Doktorantów w Projekcie „Działania na rzecz umiędzynarodowienia Szkoły Doktorskiej SGGW w Warszawie” (DocSGGW – Doctoral School Goes Gladly Worldwide) w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich, znajdującym się na stronie internetowej Szkoły
Doktorskiej SGGW w Warszawie pod adresem:

 

DocSGGW – Doctoral School Goes Gladly Worldwide