Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19.10 w związku z COVID-19

1460x616-1-620x500o

Sposób prowadzenia zajęć z podziałem na obszary czerwone i żółte

w obszarze czerwonym
w obszarze żółtym

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Pracownicy uczelni

Komunikacja

Domy studenckie

Podstawa prawna