Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego