PROM – wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej – nabór uzupełniający

International Staff Week on-line at LSMU, Lithuania

Staff Week – University of Lille

Oferta dla wykładowców – Université Catholique de Lille

Profesor Tomasz Borecki członkiem Komisji ds. Etyki w nauce PAN

SGGW w hołdzie Stanisławowi Staszicowi

Majowa “Agricola” już dostępna

Seminarium “Design of experiments”

Światowej sławy ekspert w Centrum Medycyny Regeneracyjnej SGGW

ELLS Scientific Student Conference 2021 w SGGW