Akcja charytatywna na rzez Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Konferencja “Model funkcjonowania Szkół Doktorskich”

Uroczyste spotkanie dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej SGGW

Apostille i legalizacja

SGGW wśród najlepszych uczelni świata