Pieniądze dla SGGW z programu “Solidarni z Ukrainą”