Podolski Państwowy Uniwersytet Rolniczo-Techniczny w Kamieńcu Podolskim otrzymał wsparcie od SGGW