• INFORMACJE OGÓLNE

     

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisów w domenie *sggw.edu.pl oraz *sggw.pl (dalej: Serwis lub Serwisy), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa (dalej: SGGW lub Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:

  • adresu korespondencyjnego: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;
  • numeru telefonu: 22 593 59 06.

  Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
  Pełna lista serwisów SGGW dostępna jest pod linkiem.

   

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem:

  • adresu korespondencyjnego Administratora: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166,
   02-787 Warszawa;
  • adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@sggw.edu.pl

   

  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

   

  4. W trakcie wizyty w Serwisach prowadzonych przez Administratora dochodzi do gromadzenia:

  • danych osobowych przekazywanych przez użytkownika danego Serwisu,
  • danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

   

  5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.