Popularyzacja nauki i promocja sportu

O projekcie

Projekt: Popularyzacja nauki i promocja sportu realizowany jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

W ramach projektu wspierane są działania takie jak: popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, organizacja przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki, popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach powyższego projektu realizuje dwa działania:

Nauka

Adres kontaktowy

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki