Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji w trójce najlepszych naukowców w Polsce

Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji z Katedry Fizjologii Roślin Instytutu Biologii SGGW