Prof. Marek Szyndel w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego