Prof. dr Jimmy Mazurkiewicz z Texas A&M University Doktorem Honoris Causa SGGW