Profesor Agnieszka Wierzbicka, członek korespondent PAN, została powołana do Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN