Profesor Joanna Paliszkiewicz uzyskała w Słowenii tytuł profesora