Program „SGGW pomaga Ukrainie” – możliwość dokonywania wpłat