PROJEKT COVIMO, ERASMUS+ KA2 – rezultaty wywiadów pogłębionych