PROJEKT COVIMO, ERASMUS+ KA2 - Zaproszenie do wypełnienia ankiety