PROJEKTY APLIKACYJNE – OGŁOSZENIE KONKURSU NR 1/4.1.4/2020