Logotypy funduszy unijnych i polski
„Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytet 1 Umiejętności, Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym"

Tytuł projektu: Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych

Okres realizacji 2024-04-01 - 31-12-2029