“Przestrzeń społeczna: lokalnie, globalnie, wirtualnie”

Data wydarzenia: 2022-04-22 09:00
Miejsce wydarzenia: Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW