• Austria

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Austrii, Niemczech, Czechach i Słowacji

  Certificates issued in Austria, Germany, Czech Republic, Slovakia
  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate

  Punkty SGGW
  SGGW points

  Austria Niemcy Czechy Słowacja
  Skala 1–5 Skala 1–6 Skala 1–5 Skala 1–5
  1 1 1 1 100
  2 2 2 2 77
  3 3 3 3 53
  4 4 4 4 30
  5 5-6 5 5 0
 • Azerbejdżan / Azerbaijan

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Azerbejdżanie

  Certificates issued in Azerbaijan

  Ocena na świadectwie /
  Grade on the certificate

  Ocena na świadectwie /
  Grade on the certificate

  Azerbejdżan

  Skała 1-5

  Punkty SGGW
  SGGW points

  Azerbejdżan

  Skała literowa

  Punkty SGGW
  SGGW points

  5

  100

  A

  100

  4

  70

  B

  80

  3

  40

  C

  60

  1-2

  0

  D (P)

  40

   

  F

  0

 • Białoruś / Belarus

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Białorusi

  Certificates issued in Belarus
  Ocena na świadectwie
  Grade on the certificate
  Punkty SGGW
  SGGW points
  Skala 1 – 10
  10 100
  9 86
  8 73
  7 60
  6 47
  5 34
  3-4 21
  1-2 0
 • Czechy / Czech Republic

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Austrii, Niemczech, Czechach i Słowacji

  Certificates issued in Czech Republic
  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate Punkty SGGW
  SGGW points
  Austria Niemcy Czechy Słowacja
  Skala 1–5 Skala 1–6 Skala 1–5 Skala 1–5
  1 1 1 1 100
  2 2 2 2 77
  3 3 3 3 53
  4 4 4 4 30
  5 5-6 5 5 0
 • Dyplom IB - matura międzynarodowa / International Baccalaureate

  Matura międzynarodowa / diplomas issued by the International Baccalaureate Organization in Geneva

  Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Międzynarodowej wydawane przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, uznane z mocy prawa za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na podstawie art. 93 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943).

  IB
  Poz-SL

  SL level

  Odpowiednik matury
  poziom podstawowy

  Equivalent of Polish certificate basic level

  Punkty SGGW

  /
  SGGW Points

  IB
  Poz-HL

  HL level

  Odpowiednik matury
  poziom rozszerzony
  /
  Equivalent of Polish certificate advanced level

  Punkty SGGW

  /
  SGGW Points

  7 100% 70 7 100% 100
  6 90% 63 6 90% 90
  5 75% 52,5 5 75% 75
  4 60% 42 4 60% 60
  3 45% 31,5 3 45% 45
  2 30% 21 2 30% 30
 • Dyplom EB - matura europejska / European Baccalaureate

  Dyplom EB (European Baccalaureate), diplomas issued by the European Schools in accordance with the Convention defining the Statute of the European Schools

  Należy przez to rozumieć świadectwo Matury Europejskiej, wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), uznane z mocy prawa za dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, na podstawie art. 93 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943).

  Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10. W każdym przypadku

  • dla dyplomów wydanych do roku 2020 minimalna ocena zaliczająca wynosi 6,
  • dla dyplomów wydanych od roku 2021 minimalna ocena zaliczająca wynosi 5

  Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie z kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty SGGW wg podanych poniżej zasad:

  a.  dla dyplomów wydanych do roku 2020

  Wynik na dyplomie EB / Result of diploma EB Poziom podstawowy / basic level
  2p, 3p
  Poziom rozszerzony / advanced level
  4p; 5p
  Punkty SGGW / SGGW points
  9,51 – 10,00 70 100
  9,01 – 9,50 65,1 93
  8,51 – 9,00 59,5 85
  8,01 – 8,50 53,9 77
  7,51 – 8,00 48,3 69
  7,01 – 7,50 42,7 61
  6,51 – 7,00 37,1 53
  6,00 – 6,50 31,5 45
  0,00 – 5,99 0 0

  a.  dla dyplomów wydanych od roku 2021

  Wynik na dyplomie EB Poziom podstawowy / basic level
  2p, 3p
  Poziom rozszerzony / advanced level
  4p; 5p
  Punkty SGGW
  9,00 – 10,00 70 100
  8,00 – 8,99 59,5 85
  7,00 – 7,99 49 70
  6,00 – 6,99 38,5 55
  5,00 – 5,99 28 40
  0,00 – 4,99 0 0

   

   

 • Francja / France

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły we Francji

  Certificates issued in France
  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate Punkty SGGW / SGGW points
  Skala 1 – 20
  20 100
  19 94
  18 88
  17 82
  16 76
  15 70
  14 64
  13 58
  12 52
  11 46
  10 40
  1-9 0
 • Grecja / Greece

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Grecji

  Certificates issued in Greece
  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate Punkty SGGW / SGGW points
  Skala 1 – 20
  19.1 – 20 100
  18.1 – 19 94
  17.1 – 18 88
  16.1 – 17 82
  15.1 – 16 76
  14.1 – 15 70
  13.1 – 14 64
  12.1 – 13 58
  11.1 – 12 52
  10.1 – 11 46
  10 40
  1 – 9 0
 • Hiszpania / Spain

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Hiszpanii

  Certificates issued in Spain

  Wynik na świadectwie / Grade on the certificate

  Punkty SGGW / SGGW points

  9,50-10,0

  100

  9,00-9,49

  96

  8,50-8,99

  89

  8,00-8,49

  82

  7,50-7,99

  75

  7,00-7,49

  68

  6,50-6,99

  61

  6,00-6,49

  54

  5,50-5,99

  47

  5,00-5,49

  40

  0,00-4,99

  0

 • Irlandia / Ireland

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły w Irlandii

  Certificates issued in Ireland
  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate Poziom matury / Certificate level
  Skala literowa stosowana do 2017 roku Higher Level Ordinary level Foundation
    Punkty SGGW / SGGW points
  A1 100 70 39
  A2 94 65,8 33
  B1 88 61,6 27
  B2 82 57,4 21
  B3 76 53,2
  C1 70 49
  C2 64 44,8
  C3 58 40,6
  D1 52 36,4
  D2 46 32,2
  D3 40 28
  E – F 0 0

  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate

  Skala stosowana od 2017 roku

  Higher Level

  Punkty SGGW / SGGW points

  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate

  Skala stosowana od 2017 roku

  Ordinary level

  Punkty SGGW / SGGW points

  H1

  100

  O1

  70

  H2

  86

  O2

  61

  H3

  72

  03

  51

  H4

  58

  O4

  41

  H5

  44

  05

  31

  H6

  30

  06

  21

 • Kazachstan / Kazakhstan

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych w Rosji i Kazachstanie

  Certificates issued in Russia and Kazakhstan
  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate Punkty SGGW / SGGW points
  Rosja Kazachstan
  Skala 2 – 5 Skala 1 – 5
  5 5 100
  4 4 70
  3 3 40
  2 1-2 0
 • Litwa / Lithuania

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Litwie

  Certificates issued in Lituania
  Oceny na świadectwie / Grade on the certificate Poziom /Level B Poziom / Level A
  Skala 1-10 Punkty SGGW / SGGW points
  10 70 100
  9 63 90
  8 56 80
  7 49 70
  6 42 60
  5 35 50
  4 28 40
  1-3 0 0
  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate Punkty SGGW / SGGW points
  Skala 1-100
  30 -100 Wynik z egzaminu / exam result x 1,0 = punkty SGGW / SGGW points
  1-29 0
 • Niemcy / Germany

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Austrii, Niemczech, Czechach i Słowacji

  Certificates issued in Austria, Germany, Czech Republic, Slovakia
  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate Punkty SGGW / SGGW points
  Austria Niemcy Czechy Słowacja
  Skala 1–5 Skala 1–6 Skala 1–5 Skala 1–5
  1 1 1 1 100
  2 2 2 2 77
  3 3 3 3 53
  4 4 4 4 30
  5 5-6 5 5 0
 • Norwegia / Norway

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydawanych przez szkoły w Norwegii

  Certificates issued in Norway

  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate

  Skała 1-6

  Punkty SGGW / SGGW points

  6

  100

  5

  80

  4

  60

  3

  40

  2

  21

  1

  0

 • Rosja / Russia

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych w Rosji i Kazachstanie

  Certificates issued in Russia and Kazakhstan
  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate Punkty SGGW
  / SGGW points
  Rosja Kazachstan
  Skala 2 – 5 Skala 1 – 5
  5 5 100
  4 4 70
  3 3 40
  2 1-2 0
 • Słowacja / Slovakia

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Austrii, Niemczech, Czechach i Słowacji

  Certificates issued in Austria, Germany, Czech Republic, Slovakia
  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate Punkty SGGW / SGGW points
  Austria Niemcy Czechy Słowacja
  Skala 1–5 Skala 1–6 Skala 1–5 Skala 1–5
  1 1 1 1 100
  2 2 2 2 77
  3 3 3 3 53
  4 4 4 4 30
  5 5-6 5 5 0
 • Stany Zjednoczone / United States

  Sposób przeliczania ocen wyrażonych w skali literowej –  typowe dla USA i Wielkiej Brytanii

  Certificates issued in United States and United Kingdom
  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate Punkty SGGW / SGGW points
  Skala literowa
  A, A+, A* 100
  A- 95
  B+ 85
  B 80
  B- 75
  C+ 65
  C 60
  C- 55
  D+ 45
  D 40
  D- 35
  E 21
  F 0
 • Szwecja / Sweden

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły w Szwecji

  Certificates issued in Sweden

  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate

  Skala literowa do 2013 roku

  Punkty SGGW / SGGW points 

  Ocena na świadectwie / Grade on the certificate

  Skala literowa po 2013 roku

  Punkty SGGW / SGGW points 

  MVG

  100

  A

  100

  VG

  70

  B

  80

  G

  40

  C

  60

  IG

  0

  D

  40

   

  E

  21

  F

  0

 • Ukraina / Ukraine

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie

  Certificates issued in Ukaine
  Ocena na świadectwie /
  Grade on the certificate

  Punkty SGGW / SGGW points

  Skala 1 – 12 dla oceny końcowej / for final grade obtained on the certificate dla oceny z egzaminu państwowego / for grade obtained on the state examination
  12 70 100
  11 63 90
  10 56 80
  9 49 70
  8 42 60
  7 35 50
  6 28 40
  4-5 21 30
  1-3 0 0
 • Wielka Brytania / United Kingdom

  Sposób przeliczania ocen wyrażonych w skali literowej –  typowe dla USA i Wielkiej Brytanii

  Certificates issued in United States and United Kingdom
  Ocena na świadectwie /Grade on the certificate Punkty SGGW / SGGW points
  Skala literowa
  A, A+, A* 100
  A- 95
  B+ 85
  B 80
  B- 75
  C+ 65
  C 60
  C- 55
  D+ 45
  D 40
  D- 35
  E 21
  F 0
 • Włochy / Italy

  Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły we Włoszech

  Certificates issued in Italy

  Ocena na świadectwie / 
  Grade on the certificate

  Skała 1-10

  Punkty SGGW / SGGW points

  10

  100

  9

  87

  8

  73

  7

  59

  6

  45

  0-5

  0

 • Świadectwa z innych krajów lub z inną skalą ocen / Certificates from other countries or with other grade scale

  W przypadku, gdy powyższe zestawienie nie uwzględnia kraju, z którego kandydat posiada świadectwo lub w przypadku innej skali ocen, komisja rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki z zagranicznego świadectwa na punkty SGGW zgodnie z zapisami Uchwały Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW na dany rok akademicki. Kandydaci przedstawiają świadectwo Komisji Rekrutacyjnej w celu przeliczenia uzyskanych wyników na punkty SGGW oraz dodania ich na konto kandydata od strony administratora. Świadectwo wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski należy załączyć w postaci kolorowego skanu na profilu kandydata w Systemie Obsługi Kandydatów, zakładka “Załącz dokumenty”, przed zamknięciem rejestracji w danym etapie (w terminach określonych w kalendarium rekrutacji).

  Certificates from other countries or with other grade scale

  If the above list does not include the country in which the certificate was issued or there is another scale of grades on the certificate, the recruitment committee will convert the results into SGGW points individually.
  Candidates present the certificate of the recruitment commission to convert the obtained results from the certificate to WULS-SGGW points and introduce them to the candidate’s account in the recruitment system.

  The certificate together with a sworn translation into Polish should be submitted before the registration is closed (within the deadlines specified in the Recruitment schedule) at the Student Affairs Office, ul. Nowoursynowska 166, room 8 or a scan should be attached to Candidate’s profile in the Candidate Service System in the tab “Attach documents”.