Opłata rekrutacyjna

 • Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

  Opłata rekrutacyjna wynosi 85,00 PLN w każdej turze rekrutacji.

 • Do kiedy należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

  Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej, w danej turze rekrutacji, określony jest w kalendarium rekrutacji. W przypadku gdy termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej pokrywa się z ostatnim dniem zapisu na dany kierunek studiów, kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę w tym samym dniu.

 • Na jaki numer konta należy wnieść opłatę rekrutacyjną, gdzie znajdę numer konta?

  Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany dla kandydata w systemie IRK. Każdy kandydat ma przypisany inny numer rachunku bankowego. Numer rachunku bankowego widoczny jest w zakładce „Płatności”, wcześniej jednak należy wybrać kierunek studiów (zapisać się).

 • Jak dokonać opłaty rekrutacyjnej?

  Najszybszą formą płatności jest internetowy przelew bankowy. Innym możliwym sposobem wniesienia opłaty jest wpłata w banku lub na poczcie. Z uwagi na to, że wpłaty na poczcie są najwolniej księgowane ten sposób wniesienia opłaty rekomendujemy na ostatnim miejscu.

 • Czy kandydat musi dokonywać przelewu z własnego rachunku bankowego?

  NIE. Przelew opłaty rekrutacyjnej może zostać zrobiony z dowolnego rachunku bankowego. Wpłata identyfikowana jest na podstawie indywidualnego numeru konta kandydata, a następnie odnotowywana na jego profilu w IRK.

 • Dlaczego moja opłata rekrutacyjna jeszcze nie doszła? Czy będę brany pod uwagę w kwalifikacji?

  Opłata rekrutacyjna księgowana jest na koncie SGGW w terminie 2-3 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty. Jeśli opłata nie została zaksięgowana, należy:

  • cierpliwie poczekać;
  • sprawdzić poprawność numeru konta, na które została wysłana;
  • sprawdzić czy nie wróciła na konto, z którego została wysłana;
  • jeśli wróciła, należy interweniować we własnym banku.

  Uwaga! W każdym przypadku kandydat obowiązany jest zachować dowód wpłaty i na życzenie pracownika Uczelni okazać go w trakcie składania dokumentów.

  Jeżeli opłata została dokonana w terminie określonym w kalendarium rekrutacji to kandydat będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Za wniesienie opłaty uznaje się moment dokonania operacji finansowej, czyli dokonanie płatności elektronicznej, zlecenie przelewu albo dokonanie płatności gotówkowej w oddziale banku lub poczty.

 • W jaki sposób mam zachować dowód wpłaty skoro dokonywałem przelewu przez internetowe konto bankowe?

  Każde internetowe konto bankowe ma opcję wydrukowania potwierdzenia wykonania przelewu. Na takim wydruku zazwyczaj jest umieszczona klauzula, że dokument nie wymaga pieczęci ani podpisu.

 • Czy opłatę za studia (czesne) oraz opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) wpłacam również na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK?

  NIE. System IRK obsługuje tylko opłaty rekrutacyjne. Czesne i opłaty za ELS należy wpłacić na inne przeznaczone do tych celów rachunki bankowe, które dostępne będą dla przyjętych kandydatów w Wirtualnym Dziekanacie SGGW (eHMS).