Zasady kwalifikacji - studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia – rekrutacja na rok akademicki 2022/2023
ZASADY PRZELICZANIA OCEN
LAUREACI OLIMPIAD I KONKURSÓW
PUNKTY SGGW