Zasady kwalifikacji - studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie - rekrutacja na rok akademicki 2022/2023
zasady przeliczania ocen uzyskanych na świadectwach dojrzałości uzyskanych w polskim systemie edukacji
Zasady przeliczania ocen uzyskanych na maturze międzynarodowej (Dyplom IB) maturze europejskiej (Dyplom EB)
ZASADY PRZELICZANIA OCEN UZYSKANYCH NA ŚWIADECTWACH ZAGRANICZNYCH
LAUREACI OLIMPIAD I KONKURSÓW
PUNKTY SGGW