Skierowania na badania lekarskie

 • Architektura krajobrazu

  Architektura krajobrazu – studia I stopnia
  • czynniki chemiczne – odczynniki chemiczne w laboratoriach
  • czynniki biologiczne – kontakt z glebą i pyłkami roślin (ćwiczenia terenowe i praktyki)
  • czynniki fizyczne: praca na powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych (ćwiczenia terenowe i praktyki),obsługa monitora ekranowego < 4h
  Architektura krajobrazu – studia II stopnia
  • czynniki biologiczne – kontakt z pyłkami roślin (ćwiczenia terenowe)
  • czynniki fizyczne: praca na powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych (ćwiczenia terenowe), obsługa monitora ekranowego < 4h
 • Bezpieczeństwo żywności

  Bezpieczeństwo żywności – studia I stopnia

  I. Pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

  II. Mikroorganizmy.

  III. Odczynniki chemiczne stosowane w laboratoriach:

  1. sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich,
  2. stężone i rozcieńczone roztwory kwasów i ich prekursory (np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas m-fosforowy, tlenek fosforu(V), kwas chlorowodorowy) i zasad (np. zasada sodowa).
  3. rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, cykloheksan, heksan, heptan).
  4. alkohole (np. metanol, etanol, propanol, glicerol).
  5. wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, czerń eriochromowa, oranż metylowy, błękit metylenowy).
  6. ekstrakty i olejki eteryczne oraz terpenoidy (np. rozmarynowy, cytrynowy, tymol).
  7. pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory:
  • aldehydy, ketony i fenole (np. aldehyd o-ftalowy, cykloheksanon, rezorcyna, 1-naftol, kwas galusowy),
  • aminy i ich pochodne, aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. roztwory o-, m-, p- nitroanilin, glicyna, albumina surowicy wołowej, albumina jaj kurzych, peptydaza, amylaza, oksydaza glukozowa),
  • emulgatory (np. Tween, lecytyna),
  • fluorowcopochodne (np. chlorek tert-butylu),
  • kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, kwas salicylowy, kwas sulfanilowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu, octan butylu, acetamid, acetanilid),
  • stabilne rodniki i ich roztwory (np. DPPH, ABTS).
 • Bioinżynieria zwierząt

  Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia
  • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
  • materiał biologiczny.
  Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia
  • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
  • materiał biologiczny.
 • Biologia

  Biologia – studia I stopnia
  • pyłki kwitnących roślin (ćwiczenia terenowe),
  • odczynniki chemiczne: stężone i rozcieńczone kwasy (solny, azotowy i siarkowy) i wodorotlenki, alkohole (etanol, alkohol izoamylowy), chloroform, 2-merkaptoetanol; eter naftowy; 1-naftol; difenyloamina; chlorowodorek hydroksyloaminy; akrylamid, TEMED (N,N,N’,N’ tetrametylenoetylenodiamina),  octan etylu, toluen, pirogalol, bromek etydyny, kanamycyna,
  • światło UV,
  • bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby, alkohol izoamylowy,
  • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą.
  Biologia – studia II stopnia
  • pyłki kwitnących roślin (ćwiczenia terenowe),
  • odczynniki chemiczne: stężone i rozcieńczone kwasy (solny, azotowy i siarkowy) i wodorotlenki, alkohole (etanol, alkohol izoamylowy), chloroform, 2-merkaptoetanol; eter naftowy; 1-naftol; difenyloamina; chlorowodorek hydroksyloaminy; akrylamid, TEMED (N,N,N’,N’ tetrametylenoetylenodiamina),  octan etylu, toluen, pirogalol, bromek etydyny, kanamycyna,
  • światło UV,
  • bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, grzyby, alkohol izoamylowy,
  • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą.
 • Biotechnologia

  Biotechnologia – studia I stopnia
  • odczynniki chemicznych w laboratoriach (stężone kwasy i zasady, aceton, toluen, alkohole niższe, formaldehyd),
  • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
  Biotechnologia – studia II stopnia
  • odczynniki chemiczne w laboratoriach (stężone kwasy i zasady, aceton, toluen, alkohole niższe, formaldehyd),
  • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 • Budownictwo

  Budownictwo – studia I stopnia
  • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
  • kontakt z gruntem,
  • kontakt z materiałami budowlanymi (cement),
  • pyły,
  • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
  • obsługa monitora ekranowego < 4h,
  • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny.
  Budownictwo – studia II stopnia
  • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
  • kontakt z gruntem,
  • kontakt z materiałami budowlanymi (cement),
  • pyły,
  • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
  • obsługa monitora ekranowego < 4h,
  • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny.
 • Dietetyka

  Dietetyka – studia I stopnia
  1. alergeny biologiczne
  2. pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  3. mikroorganizmy
  4. odczynniki chemiczne laboratoriach:
  • stężone kwasy i zasady(np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas chlorowodorowy, zasada sodowa);
  • alkohole (np. propanol); rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, heksan);
  • amoniak; sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich;
  • wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, oranż metylowy, błękit metylenowy);
  • ekstrakty i olejki eteryczne (np. rozmarynowy, cytrynowy);
  • pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory: – aldehydy (np. aldehyd o-ftalowy), aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. albumina, peptydaza, amylaza, pepsyna, enzymy trzustkowe ), aminy i ich pochodne, emulgatory (np. lecytyna), kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu), roztwory stabilnych rodników (np. DPPH, ABTS).
  Dietetyka – studia II stopnia
  1. alergeny biologiczne
  2. pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  3. mikroorganizmy
  4. odczynniki chemiczne laboratoriach:
  • stężone kwasy i zasady(np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas chlorowodorowy, zasada sodowa);
  • alkohole (np. propanol); rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, heksan);
  • amoniak; sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich;
  • wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, oranż metylowy, błękit metylenowy);
  • ekstrakty i olejki eteryczne (np. rozmarynowy, cytrynowy);
  • pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory: – aldehydy (np. aldehyd o-ftalowy), aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. albumina, peptydaza, amylaza, pepsyna, enzymy trzustkowe ), aminy i ich pochodne, emulgatory (np. lecytyna), kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu), roztwory stabilnych rodników (np. DPPH, ABTS).
 • Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

  Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności
  • odczynniki chemiczne: rozcieńczone kwasy mineralne (solny, siarkowy), rozcieńczony wodorotlenek sodu, rozcieńczone sole (chromian potasu, chlorek amonu, chlorek potasu, octan wapnia), 1-naftol; difenyloamina; chlorowodorek hydroksyloaminy, toluen, fenol
  • praca z mikroskopem;
  • pyłki kwitnących roślin na ćwiczeniach terenowych;
  • mikroorganizmy,
  • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
  • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą.
 • Gastronomia i hotelarstwo

  Gastronomia i hotelarstwo – studia I stopnia
  1. alergeny biologiczne
  2. pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  3. mikroorganizmy
  4. odczynniki chemiczne laboratoriach:
  • stężone kwasy i zasady(np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas chlorowodorowy, zasada sodowa);
  • alkohole (np. propanol); rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, heksan);
  • amoniak; sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich;
  • wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, oranż metylowy, błękit metylenowy);
  • ekstrakty i olejki eteryczne (np. rozmarynowy, cytrynowy);
  • pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory: – aldehydy (np. aldehyd o-ftalowy), aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. albumina, peptydaza, amylaza, pepsyna, enzymy trzustkowe ), aminy i ich pochodne, emulgatory (np. lecytyna), kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu), roztwory stabilnych rodników (np. DPPH, ABTS).
 • Gospodarka przestrzenna

  Gospodarka przestrzenna – studia I stopnia
  • czynniki biologiczne – alergeny pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, choroby odzwierzęce m.in. kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza
  Gospodarka przestrzenna – studia II stopnia
  • czynniki biologiczne – alergeny pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, choroby odzwierzęce m.in. kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza
 • Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

  Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia
  • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
  • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
  Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia II stopnia
  • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
  • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 • Inżynieria ekologiczna

  Inżynieria ekologiczna – studia I stopnia
  • pyłki kwitnących roślin (ćwiczenia terenowe),
  • odczynniki chemiczne: stężone i rozcieńczone kwasy (solny, azotowy i siarkowy) i wodorotlenki, alkohole (metanol, etanol), 1-naftol; 2- merkaptoetanol; octan etylu, akrylamid, TEMED (N,N,N’,N’-tetrametylenoetylenodiamina),
  • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą,
  • kontakt z nawozami mineralnymi i organicznymi, odpadami biodegradowalnymi.
  Inżynieria ekologiczna – studia II stopnia
  • pyłki kwitnących roślin (ćwiczenia terenowe),
  • odczynniki chemiczne: stężone i rozcieńczone kwasy (solny, azotowy i siarkowy) i wodorotlenki, alkohole (metanol, etanol), 1-naftol; 2- merkaptoetanol; octan etylu, akrylamid, TEMED (N,N,N’,N’-tetrametylenoetylenodiamina),
  • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą,
  • kontakt z nawozami mineralnymi i organicznymi, odpadami biodegradowalnymi.
 • Inżynieria i gospodarka wodna

  Inżynieria i gospodarka wodna – studia I stopnia
  • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
  • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
  • kontakt ze ściekami,
  • kontakt z glebą,
  • pyły,
  • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
  • obsługa monitora ekranowego < 4h,
  • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny
  Inżynieria i gospodarka wodna – studia II stopnia
  • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
  • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
  • kontakt ze ściekami,
  • kontakt z glebą,
  • pyły,
  • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
  • obsługa monitora ekranowego < 4h,
  • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny.
 • Inżynieria systemów biotechnicznych

  Inżynieria systemów biotechnicznych – studia I stopnia
  • poruszające się maszyny i inne urządzenia (np. pojazdy), ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce;
  • eksploatowane urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii i jej nośników;
  • substancje i materiały wybuchowe i łatwopalne (paliwa);
  • pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz – 300 GHz.
 • Inżynieria środowiska

  Inżynieria środowiska – studia I stopnia
  • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
  • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
  • kontakt ze ściekami,
  • kontakt z glebą,
  • pyły,
  • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
  • obsługa monitora ekranowego < 4h,
  • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny
  Inżynieria środowiska – studia II stopnia
  • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
  • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
  • kontakt ze ściekami,
  • kontakt z glebą,
  • pyły,
  • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
  • obsługa monitora ekranowego < 4h,
  • praktyki na budowie, mikroklimat zmienny.
 • Leśnictwo

  Leśnictwo – studia I stopnia
  • czynniki fizyczne – hałas i drgania (podczas pracy pilarką);
  • czynniki chemiczne – octan etylu, aceton, benzyna, gliceryna, metanol, etanol 96%, lanolina, auksyny, azotan(V) srebra,  kwas solny, wodorotlenek sodu,  azotan(V) miedzi(II), azotan(V) manganu(II), chlorek potasu, kwas chlorowy, krzemian sodu, chlorek glinu, węglan sodu, kwas azotowy(V), fenoloftaleina, kwas szczawiowy, kwas siarkowy;
  • czynniki biologiczne – alergeny pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, choroby odzwierzęce m.in. kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza;
  • czynniki niebezpieczne związane z przemieszczaniem się po terenie zalesionym, przeznaczonym pod zalesienia, ścinką drzew.
  Leśnictwo – studia II stopnia
  • czynniki biologiczne – alergeny pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, choroby odzwierzęce m.in. kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza;
  • czynniki niebezpieczne związane z przemieszczaniem się po terenie zalesionym, przeznaczonym pod zalesienia (zadrapania, upadki).
 • Meblarstwo

  Meblarstwo – studia I stopnia
  • ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania;
  • prąd elektryczny;
  • substancje i odczynniki chemiczne.
 • Ochrona środowiska

  Ochrona środowiska – studia I stopnia
  • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
  • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
  • kontakt ze ściekami,
  • kontakt z glebą,
  • kontakt z florą i fauną,
  • pyły,
  • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
  • obsługa monitora ekranowego < 4h,
  • praktyki w środowisku naturalnym (lasy, łąki) mikroklimat zmienny.
  Ochrona środowiska – studia II stopnia
  • odczynniki  chemiczne w laboratoriach (kwasy: solny, siarkowy, azotowy; wodorotlenki: sodu, potasu; chromiany, i dwuchromiany, polichloryn sodu, fenoloftaleina,sole metali ciężkich, aceton),
  • kontakt z wodą powierzchniową i podziemną,
  • kontakt ze ściekami,
  • kontakt z glebą,
  • kontakt z florą i fauną,
  • pyły,
  • hałas; czas pracy < 0,5 h, pomiary natężenia hałasu < 85 dB,
  • obsługa monitora ekranowego < 4h,
  • praktyki w środowisku naturalnym (lasy, łąki) mikroklimat zmienny.
 • Ochrona zdrowia roślin

  Ochrona zdrowia roślin – studia I stopnia
  • czynniki chemiczne: odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, alkohole niższe, formaldehyd, eter naftowy, amoniak, itp.), nawozy mineralne
  • czynniki biologiczne: kontakt z glebą i pyłkami roślin,
  • czynniki fizyczne: praca w szklarni oraz na powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.
 • Ogrodnictwo

  Ogrodnictwo – studia I stopnia
  • czynniki chemiczne: odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, alkohole niższe, formaldehyd, eter naftowy, amoniak, itp.), nawozy mineralne
  • czynniki biologiczne: kontakt z glebą i pyłkami roślin,
  • czynniki fizyczne: praca w szklarni oraz na powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.
  Ogrodnictwo – studia II stopnia
  • czynniki chemiczne: odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, alkohole niższe, formaldehyd, eter naftowy, amoniak, itp.), nawozy mineralne
  • czynniki biologiczne: kontakt z glebą i pyłkami roślin,
  • czynniki fizyczne: praca w szklarni oraz na powietrzu w zmiennych warunkach atmosferycznych.
 • Rolnictwo

  Rolnictwo – studia I stopnia
  • praca z mikroskopem;
  • pyłki kwitnących roślin na ćwiczeniach terenowych;
  • odczynniki chemiczne: rozcieńczone kwasy mineralne (solny, siarkowy), rozcieńczony wodorotlenek sodu, rozcieńczone sole (chromian potasu, chlorek amonu, chlorek potasu, octan wapnia), 1-naftol; difenyloamina; chlorowodorek hydroksyloaminy, toluen, fenol,  dwufenyloamina;
  • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą.
  Rolnictwo – studia II stopnia
  • praca z mikroskopem;
  • rozcieńczone i stężone kwasy mineralne (solny, siarkowy, azotowy), rozcieńczony wodorotlenek sodu, rozcieńczone sole (chromian potasu, chlorek amonu, chlorek potasu, octan wapnia, szczawian amonu, octan sodu, octan amonu, azotan amonu);
  • kontakt z suszoną, rozcieraną i przesiewaną glebą.
 • Technologia biomedyczna

  Technologia biomedyczna – studia I stopnia
  • promieniowanie ultrafioletowe (UV);
  • rozpuszczalniki organiczne (np. chloroform, ksylen, toluen, octan etylu, aceton, eter etylowy);
  • czynniki chemiczne o działaniu uczulająco-drażniącym, rozpuszczalniki organiczne, kwasy, zasady oraz inne substancje chemiczne (np. leki);
  • związki nieorganiczne (np. kwasy, zasady, sole nieorganiczne, tlenki metali i niemetali);
  • kontakt z materiałem biologicznym (krew, osocze, tkanki).
   
   
 • Technologia drewna

  Technologia drewna – studia I stopnia
  • ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania;
  • prąd elektryczny;
  • substancje i odczynniki chemiczne
  Technologia drewna – studia II stopnia
  • ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania;
  • prąd elektryczny;
  • substancje i odczynniki chemiczne.
 • Technologia żywności i żywienie człowieka

  Technologia żywności i żywienie człowieka – studia I stopnia

  I. Pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

  II. Mikroorganizmy.

  III. Odczynniki chemiczne stosowane w laboratoriach:

  1. sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich,
  2. stężone i rozcieńczone roztwory kwasów i ich prekursory (np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas m-fosforowy, tlenek fosforu(V), kwas chlorowodorowy) i zasad (np. zasada sodowa).
  3. rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, cykloheksan, heksan, heptan).
  4. alkohole (np. metanol, etanol, propanol, glicerol).
  5. wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, czerń eriochromowa, oranż metylowy, błękit metylenowy).
  6. ekstrakty i olejki eteryczne oraz terpenoidy (np. rozmarynowy, cytrynowy, tymol).
  7. pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory:
  • aldehydy, ketony i fenole (np. aldehyd o-ftalowy, cykloheksanon, rezorcyna, 1-naftol, kwas galusowy),
  • aminy i ich pochodne, aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. roztwory o-, m-, p- nitroanilin, glicyna, albumina surowicy wołowej, albumina jaj kurzych, peptydaza, amylaza, oksydaza glukozowa),
  • emulgatory (np. Tween, lecytyna),
  • fluorowcopochodne (np. chlorek tert-butylu),
  • kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, kwas salicylowy, kwas sulfanilowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu, octan butylu, acetamid, acetanilid),
  • stabilne rodniki i ich roztwory (np. DPPH, ABTS).
  Technologia żywności i żywienie człowieka – studia II stopnia

  I. Pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

  II. Mikroorganizmy.

  III. Odczynniki chemiczne stosowane w laboratoriach:

  1. sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich,
  2. stężone i rozcieńczone roztwory kwasów i ich prekursory (np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas m-fosforowy, tlenek fosforu(V), kwas chlorowodorowy) i zasad (np. zasada sodowa).
  3. rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, cykloheksan, heksan, heptan).
  4. alkohole (np. metanol, etanol, propanol, glicerol).
  5. wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, czerń eriochromowa, oranż metylowy, błękit metylenowy).
  6. ekstrakty i olejki eteryczne oraz terpenoidy (np. rozmarynowy, cytrynowy, tymol).
  7. pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory:
  • aldehydy, ketony i fenole (np. aldehyd o-ftalowy, cykloheksanon, rezorcyna, 1-naftol, kwas galusowy),
  • aminy i ich pochodne, aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. roztwory o-, m-, p- nitroanilin, glicyna, albumina surowicy wołowej, albumina jaj kurzych, peptydaza, amylaza, oksydaza glukozowa),
  • emulgatory (np. Tween, lecytyna),
  • fluorowcopochodne (np. chlorek tert-butylu),
  • kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, kwas salicylowy, kwas sulfanilowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu, octan butylu, acetamid, acetanilid),
  • stabilne rodniki i ich roztwory (np. DPPH, ABTS).
 • Technologie energii odnawialnej

  Technologie energii odnawialnej – studia I stopnia
  • poruszające się maszyny i inne urządzenia (np. pojazdy), ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce;
  • eksploatowane urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii i jej nośników;
  • substancje i materiały wybuchowe i łatwopalne (paliwa);
  • pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz – 300 GHz.
  Technologie energii odnawialnej – studia II stopnia
  • poruszające się maszyny i inne urządzenia (np. pojazdy), ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce;
  • eksploatowane urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii i jej nośników.
 • Towaroznawstwo w biogospodarce

  Towaroznawstwo w biogospodarce – studia I stopnia

  I. Pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

  II. Mikroorganizmy.

  III. Odczynniki chemiczne stosowane w laboratoriach:

  1. sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich,
  2. stężone i rozcieńczone roztwory kwasów i ich prekursory (np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas m-fosforowy, tlenek fosforu(V), kwas chlorowodorowy) i zasad (np. zasada sodowa).
  3. rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, cykloheksan, heksan, heptan).
  4. alkohole (np. metanol, etanol, propanol, glicerol).
  5. wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, czerń eriochromowa, oranż metylowy, błękit metylenowy).
  6. ekstrakty i olejki eteryczne oraz terpenoidy (np. rozmarynowy, cytrynowy, tymol).
  7. pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory:
  • aldehydy, ketony i fenole (np. aldehyd o-ftalowy, cykloheksanon, rezorcyna, 1-naftol, kwas galusowy),
  • aminy i ich pochodne, aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. roztwory o-, m-, p- nitroanilin, glicyna, albumina surowicy wołowej, albumina jaj kurzych, peptydaza, amylaza, oksydaza glukozowa),
  • emulgatory (np. Tween, lecytyna),
  • fluorowcopochodne (np. chlorek tert-butylu),
  • kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas mrówkowy, kwas salicylowy, kwas sulfanilowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu, octan butylu, acetamid, acetanilid),
  • stabilne rodniki i ich roztwory (np. DPPH, ABTS).
 • Turystyka i rekreacja

  Turystyka i rekreacja – studia I stopnia
  • wzmożony wysiłek fizyczny
 • Weterynaria

  Weterynaria – studia jednolite magisterskie
  • odczynniki chemiczne w laboratoriach: kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne (chloroform, aceton), alkohole (etanol, metanol, alkohol izoamylowy), formaldehyd,
  • czynniki zakaźne: bakterie, wirusy, grzyby, jad pszczół, pasożyty,
  • kontakt ze zwierzętami i wydzielinami zwierzęcymi.
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia I stopnia
  • poruszające się maszyny i inne urządzenia (np. pojazdy), ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce;
  • eksploatowane urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii i jej nośników;
  • substancje i materiały wybuchowe i łatwopalne (paliwa);
  • pole lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości z zakresu 0 Hz – 300 GHz.
  Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia II stopnia
  • poruszające się maszyny i inne urządzenia (np. pojazdy), ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia, przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce;
  • eksploatowane urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii i jej nośników;
 • Zootechnika

  Zootechnika – studia I stopnia
  • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
  • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  Zootechnika – studia II stopnia
  • odczynniki chemiczne w laboratoriach (kwasy, zasady, aceton, amoniak, alkohole niższe),
  • pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 • Żywienie człowieka i ocena żywności

  Żywienie człowieka i ocena żywności – studia I stopnia
  1. alergeny biologiczne
  2. pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  3. mikroorganizmy
  4. odczynniki chemiczne laboratoriach:
  • stężone kwasy i zasady(np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas chlorowodorowy, zasada sodowa);
  • alkohole (np. propanol); rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, heksan);
  • amoniak; sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich;
  • wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, oranż metylowy, błękit metylenowy);
  • ekstrakty i olejki eteryczne (np. rozmarynowy, cytrynowy);
  • pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory: – aldehydy (np. aldehyd o-ftalowy), aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. albumina, peptydaza, amylaza, pepsyna, enzymy trzustkowe ), aminy i ich pochodne, emulgatory (np. lecytyna), kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu), roztwory stabilnych rodników (np. DPPH, ABTS).
  Żywienie człowieka i ocena żywności – studia II stopnia
  1. alergeny biologiczne
  2. pyły pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  3. mikroorganizmy
  4. odczynniki chemiczne laboratoriach:
  • stężone kwasy i zasady(np. kwas siarkowy(VI), kwas azotowy(V), kwas chlorowodorowy, zasada sodowa);
  • alkohole (np. propanol); rozpuszczalniki organiczne (np. dichlorometan, chloroform, aceton, acetonitryl, toluen, heksan);
  • amoniak; sole nieorganiczne i ich roztwory, w tym roztwory przesycone, z wyłączeniem soli metali ciężkich;
  • wskaźniki pH (np. fenoloftaleina, stężenie roztworu ≤ 0,09%, oranż metylowy, błękit metylenowy);
  • ekstrakty i olejki eteryczne (np. rozmarynowy, cytrynowy);
  • pozostałe odczynniki organiczne i ich roztwory: – aldehydy (np. aldehyd o-ftalowy), aminokwasy i białka, w tym enzymy (np. albumina, peptydaza, amylaza, pepsyna, enzymy trzustkowe ), aminy i ich pochodne, emulgatory (np. lecytyna), kwasy organiczne i ich pochodne (np. kwas benzoesowy, kwas winowy, kwas octowy i bezwodnik kwasu octowego, octan etylu), roztwory stabilnych rodników (np. DPPH, ABTS).