Zasady rekrutacji na studia II stopnia w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021:

Kierunki studiów II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Przebieg rekrutacji na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):