Zasady rekrutacji na studia II stopnia w SGGW rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Kierunki studiów II stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Przebieg rekrutacji na studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):