Zasady kwalifikacji - studia drugiego stopnia

 • Kierunki II stopnia rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023 - STACJONARNE

  • biologia
  • dietetyka
  • ekonomia
  • finanse i rachunkowość
  • finanse i rachunkowość (Finance and Accounting, spec. w jęz. angielskim Finance and Accounting)
  • informatyka i ekonometria
  • informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics, spec. w jęz. angielskim Big Data Analytics)
  • leśnictwo (Forestry spec. w jęz. angielskim Forest Information Technology)
  • logistyka
  • ochrona środowiska ( spec. w jęz. angielskim Restoration and Management of Enviroment)
  • pedagogika
  • socjologia
  • turystyka i rekreacja
  • zarządzanie
 • Kierunki II stopnia rekrutacja na semestr zimowy 2022/2023 - NIESTACJONARNE

  • budownictwo
  • ekonomia
  • finanse i rachunkowość
  • gospodarka przestrzenna
  • hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
  • informatyka
  • informatyka i ekonometria
  • inżynieria środowiska
  • leśnictwo
  • logistyka
  • pedagogika
  • technologia drewna
  • rolnictwo
  • technologia żywności i żywienie człowieka
  • turystyka i rekreacja
  • zarządzanie
  • zootechnika
  • żywienie człowieka i ocena żywności
 • Kierunki II stopnia rekrutacja na semestr letni 2021/2022 - STACJONARNE

  • architektura krajobrazu
  • bioinżynieria zwierząt
  • biotechnologia
  • budownictwo
  • gospodarka przestrzenna
  • hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
  • informatyka
  • inżynieria ekologiczna
  • inżynieria i gospodarka wodna
  • inżynieria środowiska
  • inżynieria środowiska (Environmental Engineering, spec. w j. angielskim: Modern Engineering in Water Management )
  • leśnictwo
  • ochrona środowiska
  • ochrona środowiska (Environmental Protection, spec. w j. angielskim: Restoration and Management of Environment)
  • ogrodnictwo
  • ogrodnictwo (Horticulture, spec. w j. angielskim: General Horticulture)
  • rolnictwo
  • technologia drewna
  • technologia żywności i żywienie człowieka
  • technologie energii odnawialnej
  • zarządzanie i inżynieria produkcji
  • zootechnika
  • żywienie człowieka i ocena żywności
 • Kierunki II stopnia rekrutacja na semestr letni 2021/2022 - NIESTACJONARNE

  • architektura krajobrazu