Rekrutacji maturzystów obywateli Ukrainy w roku akademickim 2022/2023 – komunikat MEiN