Rektor SGGW podziękował nauczycielom akademickim przechodzącym na emeryturę