Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada w składzie Rady „Planu dla Pracy i Rozwoju”

Plan Dla Pracy i Rozwoju