Rektor SGGW uczestniczył w posiedzeniu KRURiP

Posiedzenie KRURIP