Roślinny Facebook! Zespół profesora Stanisława Karpińskiego opisał i wyjaśnił nowy mechanizm komunikowania się roślin.

Sygnały elektryczne roślin
Sygnały elektryczne roślin