Seminaria z prof. Manuelem A. Pombalem 15-17 kwietnia 2024

Doktorat. Niewątpliwie z tym słowem kojarzą się hasła takie jak: rozwój naukowy, umiędzynarodowienie, interdyscyplinarność. W celu ich realizacji warto m.in. organizować warsztaty, seminaria z ekspertami z zagranicy. Dzięki współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii doktoranci Szkoły Doktorskiej SGGW mogli uczestniczyć w cyklu seminariów z prof. Manuelem Pombalem z Uniwersytetu w Vigo w Hiszpanii. Profesor ma bogaty dorobek w zakresie neurobiologii, neuranatomii i neurofarmakologii, dzięki czemu z zainteresowaniem w spotkaniach uczestniczyli doktoranci z wielu dyscyplin, m.in. nauk biologicznych, weterynarii, zootechniki i rybactwa itp.

 

Seminaria odbyły się:

* 15 kwietnia – Histologia i anatomia – układ nerwowy

* 16 kwietnia – Atlas histologiczny – interaktywne narzędzie online

* 17 kwietnia – Mózg człowieka – układ węchowy i przetwarzanie informacji węchowej

 

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza posłuży doktorantom do realizacji rozpraw doktorskich i/lub rozwoju zainteresowań naukowych.

Szczególne podziękowania dla Pani dr Krystyny Oracz za pomoc w zorganizowaniu spotkań.