Seminarium “New order in economics, finance and management”

 
 
 
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomiczny we Wroclawiu ma przyjemność, w imieniu Dziekana Szkoły Doktorskiej UEW - prof. dr hab. Czesława Zająca - zaprosić doktorantów do udziału w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich.
Tematyka seminariów będzie dotyczyć dylematów i wyzwań towarzyszących badaniom prowadzonym przez doktorantów, bezpośrednio lub pośrednio związanym z przygotowywanymi przez nich rozprawami doktorskimi.
Najbliższe seminarium pt. “New order in economics, finance and management" odbędzie się 13.12.2021 w godzinach16.00-18.30, on-line, na platformie Teams.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego
https://tiny.pl/9dp8s  na adresy e-mailowe
- renata.majewska@ue.wroc.pl
- olga.rutkowska@ue.wroc.pl.
Rejestracja trwa do 9.12.2021 !