Seminarium poświęcone Władysławowi Grabskiemu oraz prezentacja monety kolekcjonerskiej NBP