SGGW jako aktywny uczestnik ICA wpływa na przyszłość biogospodarki i ochrony środowiska

SGGW jako aktywny uczestnik ICA wpływa na przyszłość biogospodarki i ochrony środowiska