SGGW organizatorem Konferencji Prorektorów ds. Nauki