SGGW otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne

Socjologia uprawnienia doktoraty