SGGW podpisze Magna Charta Universitatum (MCU) 2020 podczas globalnego wydarzenia online

Liderzy uniwersytetów z całego świata połączą się wirtualnie, aby świętować uruchomienie i podpisanie nowego Magna Charta Universitatum (MCU) 2020. Ceremonia podpisania odbędzie się podczas dwudniowej konferencji online, Bolonia, Włochy — 16 i 17 czerwca 2021 r.

MCU 2020 to deklaracja i potwierdzenie fundamentalnych zasad, na których powinna opierać się misja uniwersytetów na całym świecie. Zachowuje kluczowe zasady określone w oryginalnym dokumencie z 1988 r. o wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej. Nowa wersja jest rozszerzona, aby odzwierciedlić globalny charakter dzisiejszych uniwersytetów i ich odpowiedzialność wobec społeczności, którym służą, aby przynieść korzyści ludzkości i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.

MCU podkreśla rolę uniwersytetów w ochronie planety oraz w promowaniu zdrowia, dobrobytu i oświecenia na całym świecie.

„Uniwersytety, ich pracownicy, studenci i absolwenci są dobrze przygotowani do wnoszenia coraz większego wkładu w społeczeństwa i poprawy jego przyszłości. Mogą to robić skuteczniej, jeśli współpracują z innymi uniwersytetami. Kontakty nawiązane poprzez podpisanie MCU 2020 oraz zaangażowanie się w tę globalną społeczność pomoże uniwersytetom wykorzystać ten potencjał” – mówi David Lock, Sekretarz Generalny Magna Charta Obserwatorium (MCO. MCO jest globalnym opiekunem i fundacją, która działa na rzecz promowania i obrony zasady określone w MCU 2020. Nowy dokument został opracowany przez międzynarodową komisję rektorów,specjalistów ds. edukacji i studentów, którzy szeroko konsultowali przed pandemią COVID-19 nowy MCU 2020. 

O konferencji i inauguracji MCU 2020 

MCU koncentruje się na temacie „Wartości i obowiązki uczelni: odpowiadanie na wyzwania przyszłości” – prelegenci konferencji omówią globalne perspektywy dotyczące obowiązków stojących dziś przed uczelniami oraz tego, w jaki sposób MCU 2020 na nie odpowiada.  Interesujące dla wszystkich liderów uniwersyteckich, specjalistów, naukowców i studentów z całego świata kuli ziemskiej (czy ich instytucja podpisała MCU 2020, czy nie), uczestnicy będą uczyć się od siebie nawzajem. Rejestracja na to wydarzenie jest bezpłatna i już otwarta.  

O Obserwatorium Magna Charta (MCO)

Obserwatorium Magna Charta jest światowym strażnikiem i przedstawicielem etyki i moralności Uniwersytetu. Utworzony w 2000 roku i oparty na fundamentalnych wartościach i zasadach określonych w Magna Charta Universitatum. Uruchomiony w 1988 r., promuje przestrzeganie i obronę autonomii instytucjonalnej i akademickiej wolności na uniwersytetach na całym świecie. 

Więcej informacji:

Carla Pazzaglia, Administrator Magna Charta Observatory Bologna, Italy

Tel. +39.051.2098709

magnacharta@unibo.it

Mary Beth Gauthier, Communications Magna Charta Conservatory Queen’s University, Canada

Tel. +1 (613) 888-8747

marybeth.gauthier@queensu.ce