Silna pozycja Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w najnowszej edycji rankingu Times Higher Education Impact Ranking