Droga Wspólnoto Akademicka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci, serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście, powierzając mi zaszczytną funkcję Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – najlepszej uczelni rolniczej i przyrodniczej w Polsce.

Jest to dla mnie duże wyróżnienie i jednocześnie wyzwanie, które z pełną świadomością i odpowiedzialnością podejmuję. Zdaję sobie sprawę z ogromu pracy i obowiązków, jakie wiążą się z pełnieniem funkcji rektora, szczególnie w okresie, w którym przyszło nam funkcjonować. Jesteśmy w trakcie wdrażania zmian i doskonalenia rozwiązań instytucjonalnych i prawnych związanych z wprowadzeniem Ustawy 2.0. Trwa pandemia, która całkowicie zmieniła tryb naszego funkcjonowania. Zmienia się otoczenie Uczelni i oczekiwania interesariuszy zewnętrznych. Znacząco rośnie konkurencja w dydaktyce, nauce i wdrożeniach. Przyszłość jest niepewna i budzi wiele emocji wśród pracowników, doktorantów i studentów. W takich warunkach tym bardziej ważna jest wspólna praca i zaangażowanie całej społeczności akademickiej, bez względu na zajmowane stanowisko, posiadany tytuł lub stopień naukowy, rodzaj wykonywanej pracy czy studiowany kierunek. Wysiłek podejmowany przez wszystkich pracowników Uczelni – zarówno kadry naukowo-dydaktycznej, jak i administracji gwarantuje dalszy dynamiczny rozwój SGGW i mimo trudnej sytuacji pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość. Dlatego też myślą, która towarzyszyć mi będzie każdego dnia w pracy będzie hasło: „SGGW – nasza Alma Mater”.

Nasza Alma Mater to nie tylko miejsce pracy czy studiowania, ale również istotna część naszego życia. Tutaj wypracowujemy decyzje dla lepszego dziś i nowoczesnego, bezpiecznego jutra. Chciałbym, aby dla nas wszystkich był to drugi dom – miejsce, w którym rozmawiamy, w którym staramy się wzajemnie rozumieć, w którym się wspieramy i wreszcie miejsce, z którego jesteśmy dumni. Tak dumni, by z podniesioną głową i wyraźnie mówić: jestem z SGGW!

Mam szczęście już od ponad trzech dekad czuć się patriotą SGGW, być dumnym z jej potencjału, osiągnięć i pozycji. Ze swojej strony oferuję kilkunastoletnie doświadczenie płynące z udziału w zarządzaniu Uczelnią na różnych szczeblach. Miałem okazję wszechstronnie ją poznać i brać udział w podejmowaniu decyzji ważnych dla Szkoły. Zawarte przez ostatnie lata znajomości w środowiskach akademickich, zarówno w kraju, jak i za granicą, dają dziś nam wszystkim możliwość wspólnego działania i dzielenia się doświadczeniem. Jako naukowiec jestem kierownikiem lub koordynatorem wielu grantów krajowych i zagranicznych, dlatego znam problemy związane z prowadzeniem badań. Spędziłem ponad 3 lata za granicą na stażu naukowym, stąd doceniam rolę mobilności akademickiej, szczególnie w rozwoju kadry.

Jako Rektor SGGW chciałbym współpracować z tymi wszystkim, dla których nasza Uczelnia jest ważna. Deklaruję gotowość i otwartość do rozmów o tematach ważnych, ale i trudnych. Umiem słuchać i korzystać z doświadczenia współpracowników. Jestem zwolennikiem pracy zespołowej, która aktywizuje kompetencje wielu ludzi. Dlatego liczę na Państwa wsparcie, doświadczenie, energię i entuzjazm. Mam nadzieję, że podzielą Państwo ze mną wizję przyszłości naszej Alma Mater. Jestem otwarty na nowe pomysły, inicjatywy i dialog. Jako Rektor SGGW chciałbym poprowadzić Uczelnię ku dynamicznemu i bezpiecznemu rozwojowi.

Jest dla mnie oczywistym, że kolejne lata, szczególnie ze względu na wyzwania, przed którymi stoimy, to czas na dalsze inwestycje w ludzi. Inwestycje, których celem będzie pobudzenie drzemiących w nas możliwości i talentów oraz inspirowanie do działania i wszechstronnej współpracy. Liczę w tym na Państwa pomoc. Razem stwórzmy w naszej Alma Mater warunki, w których każdy pracownik, doktorant czy student znajdzie swoje miejsce do realizacji celów zawodowych, naukowych, dydaktycznych, popularyzatorskich czy wdrożeniowych. Będę wspierał wszystkich, którzy chcą rozwijać naszą Uczelnię, w której każdy członek społeczności jest równie istotną jej częścią, niezbędną do funkcjonowania całości. Marzy mi się SGGW, w której podstawą funkcjonowania jest wszechstronny dialog i wzajemny szacunek. Jestem przekonany, że jeśli każdy z nas uczyni choć jeden krok naprzód, jako rodzina SGGW staniemy się niekwestionowanymi liderami life sciences w kraju i za granicą.

Rektor SGGW

prof. dr hab. Michał Zasada